İşitme cihazı SGK Ödemeleri

İşitme cihazı SGK Ödemeleri

Category : İşitme Cihazı

SGK güvencesi kapsamında olan kişiler, işitme cihazı bedeli üzerinden geri ödeme  alabilir. İşitme cihazı bedelinin SGK tarafından geri ödenebilmesi için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca en az 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı Sağlık Kurulu Raporu’nun düzenlenmiş olması

SGK 18 yaş üzeri kişiler için brüt 750 TL  işitme cihazı geri ödemesi yapmaktadır. Yaşa göre yapılan NET geri ödemelerin miktarları ise aşağıda yer almaktadır:

  • 0-4 yaş için veli çalışıyor ise net 1.080 TL, veli emekli ise 1.215 TL
  • 5-12 yaş için veli çalışıyor ise net 960 TL, veli emekli ise 1.080 TL
  • 13-18 yaş için veli çalışıyor ise net 900 TL, veli emekli ise 1.012,50 TL
  • 18 yaş üzeri için kişi çalışıyorsa net 600 TL, emekli ise 675 TL
  • 18 yaş altındaki çocuklara her iki kulak için KBB hekimi çift işitme cihazı raporu veriyorsa, SGK geri ödemesi iki katına çıkmaktadır. 18 yaş üzeri yetişkinlerde ise önce bir cihaz verilerek 6 ay sonrasında cihaz faydası kanıtlandığında ikinci cihaz raporu çıkarılıp veya daha önce çift cihaz kullandığı sağlık kurulu raporunda belirtildiğinde geri ödeme alınabilmektedir.

Antalya’da SGK’nın katkı payı ödediği işitme cihazları alternatiflerinin detaylarını Şahin işitme merkezinden öğrenebilirsiniz.