İşitme Cihazı Kalıbı

İşitme cihazı ile kulak arasındaki adaptasyonu sağlamak için kullanılan araçlardır.Kulak kalıpları kullanıcının rahatlığı ve işitme cihazının performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Özel kulak kalıbı, işitme cihazının modeline , işitme kaybının derecesine , işitme kaybının tipine ve kullanıcının yaşına bağlı olarak farklı çeşitlerde olabilir. En yaygın kullanılan iki çeşit kulak kalıbı vardır. Bunlar sert ve biopar (yumuşak) kalıplardır. İşitme cihazı kalıplarının genel olarak görevleri; sesi kulak zarına iletmek, istenmeyen ıslık (feedback) sesini engellemek ve işitme cihazının kulaktan çıkmasını engellemektir. Kulak kalıpları çocuklarda maksimum 6 ay- 1 yıl , yetişkinlerde ise maksimum 1-2 yıl içerisinde yenilenmelidir.

Antalya’da işitme cihazı kalıbı veya kulak kalıbı için şahin işitme merkezinden servis hizmeti alabilirsiniz.