İşitme cihazı Garanti Şartları

İşitme cihazı Garanti Şartları

Category : İşitme Cihazı

Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl sürer.
. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamire geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.
. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir isim altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
.Ürünün;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında; tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini talep edebilir.
.Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

Antalya’da garantili işitme cihazlarını size sunan Şahin işitme merkezi, garanti belgesindeki şartlara tam riayet etmektedir.